NĚMEC, F. Simulátor MHD linek v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Král, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79835