ŠKORPIL, J. Detekce DNS anomálií na základě metody podobnosti a entropie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79771