NĚMEČEK, J. Ovládání webového prohlížeče pomocí gest [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79937