BARANOVIČOVÁ, H. 3D Hra v OpenGL s využitím analýzy hudby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Milet, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79704