KAŠPAR, D. Rozšíření infrastruktury Code Listener o podporu C++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dudka, Kamil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 88423