JURÁNEK, L. Akcelerace komprese dat v prostředí paralelních architektur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tříska, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79886