KARÁSEK, Š. Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79957