PROKOPOVÁ, D. Demonstrační aplikace pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Materna, Zdeněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79798