KUBALA, M. Časově-frekvenční analýza signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bařina, David

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78672