HUF, P. Machine Learning Strategies in Electronic Trading [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79951