KOŠARIŠŤAN, Ľ. Lokalizace Wi-Fi zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79781