KÁČERIK, M. Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Láník, Aleš

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79646