KNOT, S. Ovládání počítače pomocí senzoru Kinect [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79854