RADVANSKÝ, M. ChatBot založený na jazykovém modelování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 79970