MALÍK, V. Dynamická analýza použití knihovních volání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79733