LETÝ, P. Detekce peer-to-peer komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79724