UHLÍŘ, M. Platforma SAP HANA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Volf, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79880