CUPÁK, M. Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79852