MICHÁLIK, J. Simulace kvantových celulárních automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79668