BENEŠ, K. Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hannemann, Mirko

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Glembek, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79843