ČERMÁK, J. Fyzikální simulace pro hru pinball [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zachariáš, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 79182