RAJČOK, A. Emulace paměťových subsystémů v multiprocesorovém prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Přikryl, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Husár, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 79859