RIŠA, M. Knihovna se shlukovacími metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Košík, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Homoliak, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 79873