HAMMER, J. Generování Content Adressable Delayed DFA z regulárních výrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Milan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79359