ŠPIGEL, R. Nástroj pro vyhodnocení kvality příspěvků projektů open-source [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Müller, Petr

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79682