JANOŠÍK, O. Akcelerovaná dekomprese obrázků ve formátu JPEG na grafických kartách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 79425