DOHNAL, S. Aplikace pro sledování polohy zařízení pro OS Windows Phone [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79661