DANKO, M. Detekce rysů obličeje v 3D snímku obličeje pomocí senzoru Kinect [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Štěpán

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79581