CHLUD, M. Ovládání pozemního robota gesty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Materna, Zdeněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79744