PUNČOCHÁŘOVÁ, P. Letecký simulátor vytvořený v multi-agentním systému Jason [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Samek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79435