RAJCA, T. Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 79486