CHOMJAK, R. Demonstrace možností technologie Cisco OnePK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Švéda, Miroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79842