MIKLÍČEK, M. Bezdrátově řízený model automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79884