SEMERÁK, J. Kreslení ve 3D pomocí Leap Motion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Najman, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zahrádka, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79936