ŠTĚPÁNEK, A. Bezpečný transport netflow a ipfix dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Podermański, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka

eVSKP id 78783