HOMOLA, A. Nástroj pro snadné generování grafů na webu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Marušinec, Jaromír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 25384