KRAUS, J. Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Třetina, Karel

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Rousek, Miroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 89402