DREXLER, M. Bytový dům Olomouc, Nezvalova ulice, stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychtecký, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 95320