BODY, R. Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimůnek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Laníková, Ivana

Navrhovaná známka

eVSKP id 95272