BĚŤÁK, R. Vývoj samonivelačního potěru na bázi ternárního pojivého systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Gazdič, Dominik

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vojtek, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 95265