JANOVSKÁ, R. Stanovení ekonomické efektivnosti zateplení bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sochor, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 95403