KOSTELECKÝ, J. Numerické modelování přepadu přes nouzové přelivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Zachoval, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golík,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95457