KOLDA, J. Mateřská škola v Jihlavě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mizerová,, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 95443