JANSA, J. Stochastická předpověď průměrných měsíčních průtoku ve vybraném vodoměrném profilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Marton, Daniel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95404