CIMFLOVÁ, L. Přístavba školy - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka Laura

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Věrný, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 95291