SKOUPIL, Z. Výroba sádrových tvárnic z chemosádrovce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Gazdič, Dominik

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalivoda,, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95643