ZÁVACKÝ, M. Tunel na trase rychlé železnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rupp, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 95785