NĚMEČKOVÁ, L. Penzion [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klimek, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 95557