MŰNSTEROVÁ, Z. Detekce zbytkové vlhkosti pórovitého prostředí metodou elektrické impedanční spektrometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Pařílková, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotná, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 95549