ŠINDELEK, J. Bytový dům ve Valašském Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gábrová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 95691